Loading...
Home2020-09-18T11:47:18+01:00

“Waar vind je een programma waar je zulke uiteenlopende, wijze, doorgewinterde mensen je klasgenoten mag noemen?”

“Ook heikele punten moeten besproken kunnen worden”

Yunus Meijerink, Schooldirecteur - deelnemer Emoena

“Ik voel mij nu echt onderdeel van deze groep en kijk niet meer op van afkomst, kleding, uiterlijk etc. het is nu gewoon WIJ Emoena”

Josha Veger, Schooldirecteur - deelnemer Emoena

“Het was voor het eerst in mijn leven dat ik met mensen van andere religies in gesprek ben gegaan over onze levensbeschouwing vanuit wederzijdse interesse.”

Najat Ahmadi , Docent - deelnemer Emoena

“Emoena brengt mensen bij elkaar die anders nooit samen waren gekomen”.

Rachelle van Andel, Studentenpastor - deelnemer Emoena

In memoriam voor Rachel Reedijk
Door Marianne Moyaert

Op zondag 13 september overleed dr. Rachel Reedijk. Zij werd zeventig jaar en stierf na een periode van ziekte. Persoonlijk kende ik Rachel reeds verschillende jaren, eerst als iemand, die net als ik een grote interesse had voor de rituele dimensie van interreligieuze relaties, dan als erg gewaardeerde collega aan de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij lesgaf over het jodendom en tot slot, als een van de eerste trekkers van het interlevensbeschouwelijk leiderschapsprogramma Emoena. Kort gezegd, zonder Rachel had Emoena er niet geweest.

Vanaf het eerste uur was Rachel erbij en zette zij met veel enthousiasme haar schouders onder dit interlevensbeschouwelijk initiatief. Rachel was er rotsvast van overtuigd dat het mogelijk moest zijn om voorbij misverstanden en eventueel wantrouwen bruggen te bouwen tussen mensen die verschillend geloven en praktiseren. Ze beschikte niet enkel over een enorme kennis over de dialoog – zijn geschiedenis, voorwaarden, obstakels, … – , maar was ook overtuigd van het belang van interlevensbeschouwelijke samenwerking en solidariteit. Daarenboven beschikte ze over een grote leergierigheid en een luisterend hart.

Nog geen jaar geleden gaf Rachel een college over de kansen en moeilijkheden van de dialoog in het museum van Oudheden in Leiden. Dit college zal mij, het kernteam en de Emoena-alumni steeds bijblijven. Zo mooi ook dat ze dit kon geven op precies deze plaats. Rachel had immers ook een enorme interesse voor Egypte. Daarover kon ze uren vertellen. We hadden zo graag nog meer van haar geleerd, maar zijn dankbaar voor al hetgeen ze gedeeld heeft. Als eerbetoon noemt Emoena in de toekomst de dag over interlevensbeschouwelijk dialoog in het Emoenaprogramma, de “Rachel Reedijk dag”.

Marianne Moyaert, Coördinator van Emoena – interlevensbeschouwelijk leiderschap in Nederland

Foto 1: Rachel in het museum van Oudheden, Leiden waar ze een vorig jaar college gaf binnen de Emoena leergang

Foto 2: Rachel Reedijk omringd door leden van het college van grondleggers en adviesraad op de eerste Emoena dag.

Leiderschap in een multireligieuze context

Emoena – Leiderschap in een multireligieuze context – is ontworpen voor mensen die in hun professionele bezigheden veel met levensbeschouwelijke diversiteit te maken krijgen en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken. 

Deze opleiding beoogt een unieke mix van religieuze voorgangers (rabbijnen, pandits en dominees…), geestelijk verzorgers, docenten levensbeschouwing en ambtenaren van lokale en centrale overheid (politie, gemeente, ministeries).

Van oktober 2020- juni 2021 krijgen de deelnemers (dit jaar zijn dat er i.v.m. Covid maatregelen maximaal 20) les van prominente academici, ervaringsdeskundigen, topambtenaren en religieuze leiders. Op unieke locaties leren ze over de religie in Nederland, vergroten hun religieuze geletterdheid, versterken hun interlevensbeschouwelijke competenties en profileren zich als leiders klaar om de uitdagingen van de multireligieuze context het hoofd te bieden. Daarnaast leren ze ook van elkaar, tijdens de programma dagen en door middel van praktijk gerichte groepsprojecten. Emoena Nederland biedt een unieke ervaring waar we musea, kerken, tempels, synagogen, moskeeën, en universiteiten bezoeken, waarbij zowel ruimte is voor eigenheid als openheid.

Emoena in de media