Loading...
Home2019-05-12T13:28:03+00:00

Leiderschap in een multireligieuze context

Kennis delen, vaardigheden aanleren, attitudes veranderen

Emoena – Leiderschap in een multireligieuze context – richt zich op mensen die in hun professionele bezigheden veel met levensbeschouwelijke diversiteit te maken krijgen en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken. Deze opleiding beoogt een unieke mix van religieuze voorgangers (rabbijnen, pandits en dominees…), geestelijk verzorgers, docenten levensbeschouwing en ambtenaren van lokale en centrale overheid (politie, gemeente, ministeries). Dit programma is ook een aanrader voor managers en bedrijfsleiders die werken in een internationale context.

Van oktober 2019 tot juli 2020 krijgen de deelnemers (max. 30) les van prominente academici, ervaringsdeskundigen, topambtenaren en religieuze leiders. Op unieke locaties leren ze over de religie in Nederland, vergroten hun religieuze geletterdheid, versterken hun interlevensbeschouwelijke competenties en profileren zich als leiders klaar om de uitdagingen van de multireligieuze context het hoofd te bieden.

Meer over Emoena

De primaire academische partner van Emoena in Nederland is de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze faculteit is het kenniscentrum voor religie in Nederland en staat bekend omwille van haar jarenlange expertise op het vlak van interlevensbeschouwelijk leren. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende academische en maatschappelijke partners.

Academische en Maatschappelijke Partners