Loading...
Home2020-11-12T10:55:24+01:00

“Waar vind je een programma waar je zulke uiteenlopende, wijze, doorgewinterde mensen je klasgenoten mag noemen?”

“Ook heikele punten moeten besproken kunnen worden”

Yunus Meijerink, Schooldirecteur - deelnemer Emoena

“Ik voel mij nu echt onderdeel van deze groep en kijk niet meer op van afkomst, kleding, uiterlijk etc. het is nu gewoon WIJ Emoena”

Josha Veger, Schooldirecteur - deelnemer Emoena

“Het was voor het eerst in mijn leven dat ik met mensen van andere religies in gesprek ben gegaan over onze levensbeschouwing vanuit wederzijdse interesse.”

Najat Ahmadi , Docent - deelnemer Emoena

“Emoena brengt mensen bij elkaar die anders nooit samen waren gekomen”.

Rachelle van Andel, Studentenpastor - deelnemer Emoena

Leiderschap in een multireligieuze context

Emoena – Leiderschap in een multireligieuze context – is ontworpen voor mensen die in hun professionele bezigheden veel met levensbeschouwelijke diversiteit te maken krijgen en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken. 

Deze opleiding beoogt een unieke mix van religieuze voorgangers (rabbijnen, pandits en dominees…), geestelijk verzorgers, docenten levensbeschouwing en ambtenaren van lokale en centrale overheid (politie, gemeente, ministeries).

Van oktober 2020- juni 2021 krijgen de deelnemers (dit jaar zijn dat er i.v.m. Covid maatregelen maximaal 20) les van prominente academici, ervaringsdeskundigen, topambtenaren en religieuze leiders. Op unieke locaties leren ze over de religie in Nederland, vergroten hun religieuze geletterdheid, versterken hun interlevensbeschouwelijke competenties en profileren zich als leiders klaar om de uitdagingen van de multireligieuze context het hoofd te bieden. Daarnaast leren ze ook van elkaar, tijdens de programma dagen en door middel van praktijk gerichte groepsprojecten. Emoena Nederland biedt een unieke ervaring waar we musea, kerken, tempels, synagogen, moskeeën, en universiteiten bezoeken, waarbij zowel ruimte is voor eigenheid als openheid.

Emoena in de media