Programma

Programma2019-10-09T11:59:55+00:00

Doelen

Emoena versterkt en verdiept

  • leiderschapskwaliteiten in een multireligieuze context,
  • kennis over de verschillende levensbeschouwingen en religies (religieuze geletterdheid),
  • inzicht in religie en levensbeschouwing in de context van Nederland,
  • interlevensbeschouwelijke vaardigheden.

Programma

Het Emoena curriculum is opgebouwd uit vier modules:

Module 1
Module 1 richt zich op het begrijpen van de politieke en institutionele omgeving van religie in Nederland en Europa.  Er is bijvoorbeeld een dag over religie in de publieke ruimte en een over het maatschappelijk engagement van religies en wat zij bijdragen aan de samenleving (ouderenzorg, voedselbedeling, …).

Module 2
Module 2 vergroot de kennis over de geschriften, geloofsprincipes, rituelen en ethische voorschriften van de verschillende tradities. Zo is er bijvoorbeeld een dag over heilige teksten, interpretaties en vertalingen, een dag over rede en geloof en een over kunst en religie.

Module 3
Module 3 richt zich voornamelijk op het opbouwen van ieders individuele leiderschaps- en organisatorische vaardigheden zoals dialoog, conflicthantering en vredesopbouw, maar ook hoe het geloof te communiceren naar de jeugd en wat te doen in geval van etische uitdagingen.

Module 4
Module 4 is gewijd aan groepsprojecten die deelnemers in staat stellen praktische ervaring op te doen op het gebied van dialoog en het organiseren daarvan.

Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Om dit goed te kunnen waarborgen is er een maximum van 30 deelnemers ingesteld.

Om een dynamische leeromgeving te bevorderen, wisselen we hoorcolleges en leergesprekken af met activerende werkvormen, zoals rollenspel, gezamenlijke schriftinterpretatie, casuïstiek en groepswerk.

De lessen vinden plaats op verschillende unieke locaties, die aansluiten bij het thema van de dag.