Waarom Emoena?

Waarom Emoena?2019-03-16T09:40:53+00:00

Net als veel andere Europese landen heeft Nederland op het vlak van religie de voorbije decennia veel verandering doorgemaakt. Zowel de secularisering als pluralisering plaatst onze maatschappij voor grote uitdagingen. Er is sprake van groeiende onverdraagzaamheid en een verharding van het publiek debat waarin vooral het gematigde stemgeluid steeds vaker verdrongen wordt door extremere standpunten.

Onverdraagzaamheid en egocentriciteit lijken de boventoon te gaan voeren en onder het motto “dit is onze vrijheid” worden almaar minder beperkingen aanvaard en wordt de vraag hoe verhoud ik mij tot de ander als niet relevant geacht. 

Waar het wij/zij-denken toeneemt, is behoefte aan leidersfiguren die over de kennis en de vaardigheden beschikken om met de ander in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Diversiteit is een realiteit. De vraag aan ons is: hoe gaan we ermee om?

Bouwen we muren of slaan we bruggen?

Samenwerking

Meer dan ooit is er nood aan religieuze leidersfiguren, die diepgeworteld in de eigen traditie tegelijk in staat zijn om de dialoog met andersdenkenden en -gelovigen aan te gaan. Meer dan ooit is er nood aan religieuze leidersfiguren die hun eigen geloofscommitment kunnen combineren met openheid. Meer dan ooit is er nood aan religieuze leidersfiguren die als bruggenbouwers kunnen bijdragen aan vrede in de wereld.

Vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, bahá’í-geloof, en humanisme hebben de handen ineengeslagen en samen een unieke interreligieus leiderschapsprogramma opgezet: Emoena.

Bruggenbouwers

In samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam wil Emoena de (inter)religieuze geletterdheid van religieuze leiders en professionals versterken zodat ze kunnen groeien in hun rol als bruggenbouwers. Gespreid over een heel jaar ontmoeten de deelnemers (max. 30) uit verschillende geloofsgemeenschappen elkaar en gaan ze met elkaar in gesprek over complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals de secularisering en pluralisering, de vraag hoe traditie doorgeven aan de jongere generaties, hoe mensen in nood beter te ondersteunen en wat te doen wanneer geloofsgenoten radicaliseren.