Wat is Emoena?

/Wat is Emoena?
Wat is Emoena?2019-02-22T09:58:52+00:00

Emoena is een uniek 18-daags interreligieus leiderschapsprogramma voor mensen die bruggen willen bouwen tussen hun eigen levensbeschouwelijk perspectief, de ander en de samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn studie en kritische reflectie, interreligieuze dialoog en maatschappelijk engagement.

Emoena richt zich op religieuze voorgangers, priesters, imams, rabbijnen, boeddhistische en monniken. Daarnaast verwelkomen we ook geestelijk verzorgers en mensen die in hun professionele omgeving te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit. Het programma is ook uitermate geschikt voor wie bij de lokale en centrale overheid met levensbeschouwelijke verscheidenheid te maken heeft.

Gespreid over een heel jaar ontmoeten de deelnemers (max. 30) uit verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen elkaar en gaan ze met elkaar in gesprek over complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals secularisering en pluralisering, de vraag hoe traditie door te geven aan de jongere generaties, hoe mensen in nood beter te ondersteunen en wat te doen wanneer gelovigen radicaliseren.

Het programma wordt gegeven door religieuze leiders, academici en professionals uit de publieke en private sector.

Academische partner

De academische partner van Emoena is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Deze Faculteit is het kenniscentrum voor Religie in Nederland en staat bekend omwille van haar jarenlange expertise op het vlak van interlevensbeschouwelijk leren. De pedagogisch verantwoordelijke van Emoena is Marianne Moyaert, Hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog en coördinator van het Master programma Building Interreligious Relations.

Wat maakt Emoena zo uniek? 

Er zijn diverse zaken die Emoena uniek maken.

College van Grondleggers
Allereerst liggen het initiatief, de organisatie en het overzicht bij religieuze organisaties zelf, in de vorm van het ‘College van Grondleggers’ (CoF).  Hierin zetelen hindoes , boeddhisten, bahá’ís, humanisten, alsook islamitische, joodse en christelijke vertegenwoordigers. Uniek is ook de samenwerking met een academische partner, in Nederland de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De faculteit staat bekend om haar expertise op het gebied van interreligieuze relatieopbouw. In haar onderwijs en onderzoek streeft ze ambitie, kritisch nadenken, en een reflecterende grondhouding na en dit in combinatie met een maatschappelijk engagement.

Wisselwerking tussen levensbeschouwing, academie en maatschappij
Het onderwijs van Emoena wordt echter niet enkel verzorgd door religieuze leiders en academici, maar ook door politici en professionals uit de publieke en private sector. In deze constellatie leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar omgekeerd biedt het programma ook een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, wethouders, gevangenisdirecteuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit verschillende tradities.

Samen bespreken ze bijvoorbeeld de uitdagingen van klimaatverandering, wetten over het beroepsgeheim, de moeilijkheden rond het ondersteunen van mensen in bijvoorbeeld gevangenissen en zorginstellingen en, uiteraard, de uitdagingen rond radicalisering.

Ruimte voor het onverwachte
Naast de inhoudelijke kracht van het programma dat nauwgezet voorbereid wordt door het College van Grondleggers, is er binnen Emoena ook ruimte voor het onverwachte.

Rabbijn Pauline Bebe, initiatiefneemster van Emoena-Frankrijk, vertelde hoe ze een katholieke priester tennis zag spelen met een orthodoxe rabbi. Ze zag hoe een protestantse voorganger het belang van meditatie en gebed besprak met een boeddhistische monnik; een Rabbijn in opleiding betrad voor het eerst in zijn leven een moskee. De religieuze leiders aten samen couscous en falafel; ze wandelden samen; zaten in dezelfde leerbanken; huilden en lachten samen.

Ze versterkten hun geloofscommitment en veranderden tegelijk op manieren die ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. Zo bevestigt dit interreligieus leiderschapsproject het vermogen van religies om te participeren in en bij te dragen aan het publieke debat in de geseculariseerde samenleving.

De kwaliteit van de relaties die eruit ontstaan maakt duidelijk dat religie, levensbeschouwing en spiritualiteit niet een probleem zijn, maar een welkome en noodzakelijke bijdrage aan onze samenleving.