Adviesraad

Adviesraad2020-11-12T10:58:09+01:00

Emoena wordt begeleid en ondersteund door een academische en maatschappelijke adviesraad. In deze adviesraad zetelen enerzijds mensen die reeds veel ervaring hebben opgebouwd op het vlak van interlevensbeschouwelijk leren. Anderzijds  bevinden er zich ook verschillende wetenschappelijke experts in deze raad, o.m. van Tilburg University, Universiteit voor Humanistiek, de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de programmaleiding.

Drs. Nora Asrami, New Connective, promovenda Vrije Universiteit Amsterdam
Nora Asrami is werkzaam als programmamaker binnen de organisatie NewConnective en houdt zij zich bezig met het opstellen van activiteiten omtrent diversiteit, dialoog en zingeving. Naast haar activiteiten binnen NewConnective promoveert zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet zij onderzoek naar de geloofspraktijk van moslim jongvolwassenen.

Imam dr. Marzouk Aulad Abdellah, al-Kabir Moskee Amsterdam
Dr. Marzouk Aulad Abdellah, is werkzaam als Imam in Nederland en is actief betrokken geweest bij het stichting van de Imamopleiding in Inholland. Hij is daarnaast werkzaam als docent Islamitische Jurisprudentie en ‘Rechtsbronnen’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT).

Dr. Henk Blezer, docent Boeddhisme, Vrije Universiteit Amsterdam
Henk Blezer is een Tibetoloog, boeddholoog en indoloog en is werkzaam als docent Boeddhistische studies bij het LIAS (The Leiden University Institute for Area Studies). Zijn onderzoek is gericht op het Tibetaanse alsook het de Indiase ideeëngeschiedenis, waarbij zijn focus ligt op het boeddhisme, het Tibetaanse boeddhisme en Bön.

Imam Jamal Ahajjaj, geestelijke verzorger en islamdocent
Jamal Ahajjaj is werkzaam als Imam en Geestelijk Verzorger in Nederland. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van interventieprogramma’s om moslimkinderen weerbaar te maken en te helpen om vanuit de eigen identiteit aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving.

Prof. dr. Wim Janse, Liaison Vrije Universiteit
Wim Janse is hoogleraar Religie en Openbaar beleid, Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt hij als projectleider van het Professionaliseringsprogramma Imams in Nederland en is hij Editor-in-Chief van het tijdschrift Cross-cultural Human Rights Review. Ook is hij Editor-in-chief van Brill’s Series in Church History and Religious Culture. Tussen 2008-2016 was hij decaan van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en van 2011-2013 en 2015-2016 was hij vice-rector van dezelfde universiteit. Voor een overzicht van zijn bestuurlijke functies, zie LinkedIn.

Prof. dr. Dorottya Nagy, Protestante Theologische Universiteit, Amsterdam
Dorottya Nagy is bijzonder hoogleraar Missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit; Amsterdam. Ze doet onderzoek naar migratie en theologie, methodologische vraagstukken betreffende de studie van het globale christendom, met een bijzondere focus op Centraal en Oost-Europa.

Drs. Berry van Oers, dialoog medewerker Ned. Bisschoppen
Berry van Oers is momenteel werkzaam voor de Bisschoppen-Conferentie, Onderwijs, Kerk & Samenleving, Interreligieuze Dialoog behoren tot zijn portefeuilles binnen de afdeling Studie en Beleid.

Prof. dr. Martijn Rep – Bahá’í-gemeenschap Nederland
Martijn Rep werkt als hoogleraar Fytopathologie aan de Universiteit van Amsterdam binnen de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hij is sinds 1988 betrokken bij gemeenschapsopbouw in en vanuit de bahá’í-gemeenschap en heeft jarenlange ervaring in de interreligieuze dialoog, onder andere in de Raad van Levensbeschouwingen en Religies van Amsterdam.

Prof. dr. Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek
Martien Schreurs is werkt binnen de Universiteit voor Humanistiek als filosofiedocent en is daarnaast bezig met een onderzoek naar de relatie tussen humanisme en nihilisme in de filosofie en de romanliteratuur. Martien Schreurs is in 2003 gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek met zijn dissertatie over de doorwerking van Bildungsideaal in de hedendaagse romanliteratuur.

Rabbijn Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn
Menachem Sebbag heeft zijn rabbinale opleiding gevolgd in Israël en Amsterdam en zet zich sinds 1997 actief in voor het Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap als jongerenrabbijn.  Hij is tevens werkzaam binnen de Nederlandse strijdkrachten waar hij de functie van hoofdkrijgsmachtrabbijn bekleedt.

Prof. dr. Marcel Poorthuis, Hoogleraar Interreligieuze Dialoog, Tilburg School of Catholic Theology
Marcel Poorthuis studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht en muziek aan het conservatorium te Hilversum. Van 1982 tot 1992 werkte hij op het Secretariaat van de Katholieke Kerk in Nederland op het gebied van joods-christelijke betrekkingen. In 1992 promoveerde hij in Utrecht op de commentaren van de Frans-joodse filosoof Levinas op de Talmoed. Sinds 1992 is hij als universitair (hoofd-) docent verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, thans de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Tilburg University. In 2010 is hij benoemd tot hoogleraar aan diezelfde universiteit met als leeropdracht de dialoog tussen godsdiensten.

Bikram Lalbahadoersing, voorzitter In Vrijheid Verbonden
Bikram Lalbahadoersing (1967) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij als eindredacteur bij de Omroep voor Hindoe Media. Sinds 2010 is hij hoofd van de Hindoe geestelijk verzorging bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens is hij voorzitter van In Vrijheid Verbonden, een landelijk samenwerkingsverband vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen.

Dr. Abdelilah Ljamai, Universitair docent Islam & Humanisme
Abdelilah Ljamai is Associate Professor aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Zijn specialisatie gebieden zijn Antropologie van Religie en Psychologie, en de intellectuele interactie tussen Islam en Humanisme. Hij is tevens lid van Dialogue of Civilizations, en de foundation Islam and Dialogue.

Dr. Rachel Reedijk (1950 – 2020), Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, voorvechtster van de interreligieuze dialoog
Rachel Reedijk studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. In 2010 promoveerde zij aan de VU op het onderwerp ‘Roots and Routes; Identity Construction and the Jewish-Christian-Muslim Dialogue’. Zij was verbonden aan ACCORD (Amsterdam Center for the Study of Cultural and Religious Diversity), actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en de drijvende kracht achter de Commissie Dialoog. Rachel is nauw betrokken geweest bij het ontstaan van Emoena Nederland. Haar inbreng en het gedachtengoed waar zij voor stond blijft verweven in Emoena. Lees hier het In memoriam voor Rachel Reedijk door Marianne Moyaert.