College van Grondleggers

College van Grondleggers2019-11-21T15:44:58+01:00

Het hele initiatief van Emoena wordt gedragen door een enthousiast College van Grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van de levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Nederland. Zij waken erover dat de eigen stem van de verschillende tradities voldoende aan bod komt. Bij elke stap van de totstandkoming van het programma wordt het College van Grondleggers geraadpleegd. Ze geven tussentijdse evaluaties en doen suggesties om het programma te verbeteren. Ook suggereren ze sprekers en helpen ze bij het vinden van gepaste locaties. Het college speelt ook een belangrijke rol bij het vinden van fondsen, het bekendmaken van het programma en het werven van deelnemers.

Mevr. Usha Doekhie, Hindoeraad Nederland
In haar huidige functie als voorzitter Hindoeraad Nederland geeft zij, samen met haar bestuursleden, actief vorm aan de ambitie de Hindoe gemeenschap in Nederland zichtbaarder en bewuster te maken van haar eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Dit gebeurt op sociaal maatschappelijk vlak, maar ook politiek, economisch en daarnaast natuurlijk op spiritueel gebied. Daarin zoeken wij nadrukkelijk naar samenwerking met andere partijen, omdat wij geloven in nut en noodzaak van samenwerking.

Dhr. Moustapha EL Baroudi, Voorzitter en medeoprichter oprichter SIORH (Samenwerkingsverband van Islamitische Organisaties Regio Haaglanden).
Moustapha EL Baroudi is vertegenwoordiging van 28 Islamitische organisaties in de regio Haaglanden. In het dagelijks leven is hij ondernemer en bestuurder van een zorginstelling in Zoetermeer. Vanuit zijn rol als bestuurder tracht hij organisaties en beleidsmakers te beïnvloeden, adviseren en waar mogelijk te ondersteunen om de veranderende samenleving waarin we leven te begrijpen, te doorgronden en daar waar mogelijk op in te spelen als het gaat om sociale, economische en of maatschappelijke vraagstukken. Hij werkt vanuit de visie van alles kan en niets is onmogelijk als je talenten maar onderkent en durft te benutten en met de missie van oprecht betrokken en bewust van je omgeving. In al zijn werkzaamheden tot nu toe is dit de rode draad.

Drs. Marga Martens MBA – Bahá’í-gemeenschap Nederland
Marga Martens volgde naast een MBA op Nyenrode een Master Wereldgodsdiensten specifiek gericht op de interreligieuze dialoog. Zij is hoofd Bureau Externe Betrekkingen bij Bahá’í-gemeenschap Nederland. Aandachtsgebieden zijn de rol van religie in de samenleving, verdediging van godsdienstvrijheid (Iran en Jemen) en migratie. Zij is 20 jaar betrokken bij de interreligieuze dialoog, is voorzitter van de Inhoudelijke Commissie van de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag en zij organiseert Meditatieve Momenten. Tevens is zij redactielid van VN Forum.

Prof. dr. Marianne Moyaert
Marianne Moyaert is hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de interreligieuze Dialoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is de coördinator van de masteropleiding Building Interreligious Relations en de co-chair van de afdeling Beliefs and Practices, Faculteit Religie en Theologie. In haar onderzoek legt ze zich met name toe op de rituele dimensie van interreligieuze ontmoetingen.  

Michael Ritman, Boeddhistische Unie Nederland
Michael Ritman houdt zich sinds 2004 actief bezig met de studie en beoefening van het boeddhisme. Hij volgde hij een opleiding tot literair vertaler en vertaalde als vrijwilliger talloze boeddhistische teksten en cursusmateriaal. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De BUN verenigt 45 boeddhistische groepen in Nederland. In het dagelijks leven is hij werkzaam als interim manager en mediator.

Bisschop drs. Herman W. Woorts, Rooms Katholieke Kerk
Herman Woorts is sinds 2010 actief als Bisschop. Hij werd in 2010 door aartsbisschop Eijk tot bisschop gewijd. Tevens heeft hij wijsbegeerte en theologie gestudeerd aan de Katholiek Theologische Universiteit Amsterdam en is daarnaast werkzaam als geschiedenis docent.

Rabbijn mr. Menno ten Brink, Liberaal Joodse Gemeenschap
Menno ten Brink heeft zijn titel van Rabbijn behaald aan de Londense Leo Baeck College voor liberaal Jodendom. Ten Brink is onlangs een award toegekend voor zijn betrokken inzet bij de LJG Amsterdam en zijn inzet binnen de Joodse samenleving en binnen het Nederlands Auschwitz Comité.

René de Reuver, Scriba Generale Synode
René de Reuver is een Nederlandse predikant en theoloog. Hij is sinds 15 juni 2016 scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is het hoogste ambt binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Dr. Leo Mock, docent Judaïca Universiteit Tilburg
Leo Mock (1968) volgde een opleiding aan een talmoedhogeschool (jesjiwa) in Israël. Verder studeerde hij Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In december 2015 promoveerde hij cum laude aan de Tilburg University op een proefschrift, getiteld ‘Het begrip Ruach Ra’a in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945: een case study in de relatie tussen kennis over de fysieke wereld en traditionele kennis’. Leo Mock heeft verschillende publicaties over jodendom op zijn naam en is betrokken bij het tijdschrift Tenachon, een uitgave van PaRDeS, een stichting die zich inzet voor het ontsluiten van Joodse bronnen voor een Joods en Christelijk publiek en het bevorderen van de interreligieuze dialoog. Voor Crescas verzorgt hij, naast zijn wekelijkse column op de website, diverse Rabbinica-cursussen. Sinds zomer 2012 is Leo Mock adviseur Joodse Zaken van Beth Shalom. Aan de Tilburg University is hij docent Judaïca.

Saïd Bouharrou, Vice-voorzitter Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland
Saïd Bouharrou is vice-voorzitter van de landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën en bestuurder van een moskee in Nijmegen. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van antidiscriminatiebureau Ieder1gelijk, en is hij lid van de Adviescommissie van het Initiatievenfonds Preventie en Bestrijding van Armoede en Schulden.

Deel van het CoF, de Adviesraad en kernteam

Deel van het CoF, de Adviesraad en het kernteam