College van Grondleggers

//College van Grondleggers
College van Grondleggers2019-03-16T09:34:30+00:00

Drs. Nora Asrami, New Connective, promovenda Vrije Universiteit Amsterdam
Nora Asrami is werkzaam als programmamaker binnen de organisatie NewConnective en houdt zij zich bezig met het opstellen van activiteiten omtrent diversiteit, dialoog en zingeving. Naast haar activiteiten binnen NewConnective promoveert zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet zij onderzoek naar de geloofspraktijk van moslim jongvolwassenen.

Imam dr. Marzouk Aulad Abdellah, al-Kabir Moskee Amsterdam
Dr. Marzouk Aulad Abdellah, is werkzaam als Imam in Nederland en is actief betrokken geweest bij het stichting van de Imamopleiding in Inholland. Hij is daarnaast werkzaam als docent Islamitische Jurisprudentie en ‘Rechtsbronnen’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT).

Dr. Henk Blezer, docent Boeddhisme, Vrije Universiteit Amsterdam
Henk Blezer is een Tibetoloog, boeddholoog en indoloog en is werkzaam als docent Boeddhistische studies bij het LIAS (The Leiden University Institute for Area Studies). Zijn onderzoek is gericht op het Tibetaanse alsook het de Indiase ideeëngeschiedenis, waarbij zijn focus ligt op het boeddhisme, het Tibetaanse boeddhisme en Bön.

Mevr. Usha Doekhi, Hindoeraad Nederland
In haar huidige functie als voorzitter Hindoeraad Nederland geeft zij, samen met haar bestuursleden, actief vorm aan de ambitie de Hindoe gemeenschap in Nederland zichtbaarder en bewuster te maken van haar eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Dit gebeurt op sociaal maatschappelijk vlak, maar ook politiek, economisch en daarnaast natuurlijk op spiritueel gebied. Daarin zoeken wij nadrukkelijk naar samenwerking met andere partijen, omdat wij geloven in nut en noodzaak van samenwerking.

Prof. dr. Wim Janse, Liaison Vrije Universiteit
Wim Janse is hoogleraar Religie en Openbaar beleid, Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt hij als projectleider van het Professionaliseringsprogramma Imams in Nederland en is hij Editor-in-Chief van het tijdschrift Cross-cultural Human Rights Review. Ook is hij Editor-in-chief van Brill’s Series in Church History and Religious Culture. Tussen 2008-2016 was hij decaan van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en van 2011-2013 en 2015-2016 was hij vice-rector van dezelfde universiteit. Voor een overzicht van zijn bestuurlijke functies, zie LinkedIn.

Prof. dr. Bert Kersten, Baha’i-gemeenschap Nederland
Prof. dr. Bert Kersten (1953) staat vlak voor zijn emeritaat als hoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT op Nyenrode (2008-2019) en is tevens 20 jaar hoogleraar Bedrijfswiskunde op de VUA geweest (1992 – 2012). Hij is vader van drie kinderen, grootvader van 7 kleinkinderen en een docent pur sang. Dat komt omdat zijn passie is om mensen en organisaties vooruit te helpen. Bert is lid van de bahá’í-gemeenschap sinds zijn 17-de jaar. Hij is ook hoogleraar aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen.

Drs. Marga Martens MBA – Bahá’í-gemeenschap Nederland
Marga Martens volgde naast een MBA op Nyenrode een Master Wereldgodsdiensten specifiek gericht op de interreligieuze dialoog. Zij is hoofd Bureau Externe Betrekkingen bij Bahá’í-gemeenschap Nederland. Aandachtsgebieden zijn de rol van religie in de samenleving, verdediging van godsdienstvrijheid (Iran en Jemen) en migratie. Zij is 20 jaar betrokken bij de interreligieuze dialoog, is voorzitter van de Inhoudelijke Commissie van de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag en zij organiseert Meditatieve Momenten. Tevens is zij redactielid van VN Forum.

Saïd Bouharrou, Vice-voorzitter Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland

Prof. dr. Marianne Moyaert
Marianne Moyaert is hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de interreligieuze Dialoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is de coördinator van de masteropleiding Building Interreligious Relations en de co-chair van de afdeling Beliefs and Practices, Faculteit Religie en Theologie. In haar onderzoek legt ze zich met name toe op de rituele dimensie van interreligieuze ontmoetingen.  

Prof. dr. Dorottya Nagy, Protestante Theologische Universiteit, Amsterdam
Dorottya Nagy is bijzonder hoogleraar Missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit; Amsterdam. Ze doet onderzoek naar migratie en theologie, methodologische vraagstukken betreffende de studie van het globale christendom, met een bijzondere focus op Centraal en Oost-Europa.

Drs. Berry van Oers, dialoog medewerker Ned. Bisschoppen
Berry van Oers is momenteel werkzaam voor de Bisschoppen-Conferentie, Onderwijs, Kerk & Samenleving, Interreligieuze Dialoog behoren tot zijn portefeuilles binnen de afdeling Studie en Beleid.

Prof. dr. Martijn Rep – Bahá’í-gemeenschap Nederland
Martijn Rep werkt als hoogleraar Fytopathologie aan de Universiteit van Amsterdam binnen de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hij is sinds 1988 betrokken bij gemeenschapsopbouw in en vanuit de bahá’í-gemeenschap en heeft jarenlange ervaring in de interreligieuze dialoog, onder andere in de Raad van Levensbeschouwingen en Religies van Amsterdam.

Michael Ritman, Boeddhistische Unie Nederland
Michael Ritman houdt zich sinds 2004 actief bezig met de studie en beoefening van het boeddhisme. Hij volgde hij een opleiding tot literair vertaler en vertaalde als vrijwilliger talloze boeddhistische teksten en cursusmateriaal. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De BUN verenigt 45 boeddhistische groepen in Nederland. In het dagelijks leven is hij werkzaam als interim manager en mediator.

Prof. dr. Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek
Martien Schreurs is werkt binnen de Universiteit voor Humanistiek als filosofiedocent en is daarnaast bezig met een onderzoek naar de relatie tussen humanisme en nihilisme in de filosofie en de romanliteratuur. Martien Schreurs is in 2003 gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek met zijn dissertatie over de doorwerking van Bildungsideaal in de hedendaagse romanliteratuur.

Rabbijn Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn
Menachem Sebbag heeft zijn rabbinale opleiding gevolgd in Israël en Amsterdam en zet zich sinds 1997 actief in voor het Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap als jongerenrabbijn.  Hij is tevens werkzaam binnen de Nederlandse strijdkrachten waar hij de functie van hoofdkrijgsmachtrabbijn bekleedt.

 Bisschop drs. Herman W. Woorts, Rooms Katholieke Kerk
Herman Woorts is sinds 2010 actief als Bisschop. Hij werd in 2010 door aartsbisschop Eijk tot bisschop gewijd. Tevens heeft hij wijsbegeerte en theologie gestudeerd aan de Katholiek Theologische Universiteit Amsterdam en is daarnaast werkzaam als geschiedenis docent.

Rabbijn mr. Menno ten Brink, Liberaal Joodse Gemeenschap
Menno ten Brink heeft zijn titel van Rabbijn behaald aan de Londense Leo Baeck College voor liberaal Jodendom. Ten Brink is onlangs een award toegekend voor zijn betrokken inzet bij de LJG Amsterdam en zijn inzet binnen de Joodse samenleving en binnen het Nederlands Auschwitz Comité.