Wat

Activiteiten

Emoena ziet het als haar taak om kennis en begrip over verschillende levensbeschouwingen te vergroten, dialoogvaardigheden te versterken, kritisch denken aan te scherpen en leiderschap te ondersteunen. Daartoe biedt Emoena een leiderschapsprogramma aan, organiseert masterclasses, adviseert organisaties en ontwikkelt een kennisbank over verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Opleiding
Adviesbureau
Masterclass
Kennisbank

Opleiding

Emoena – leiderschap in een context van levensbeschouwelijke diversiteit – is een unieke 18-daagse leergang voor professionals die hun leiderschapsvaardigheden willen versterken. 

In 2019 startte in Nederland het interlevensbeschouwelijk leiderschapsprogramma Emoena. Dit programma heeft als doel professionals van verschillende tradities en werkzaam in uiteenlopende contexten toe te rusten met de kennis en vaardigheden om op te treden als bruggenbouwers. Gedurende een heel jaar gaan deelnemers met elkaar aan de slag en onderzoeken ze verscheidene maatschappelijke kwesties zoals onder andere duurzaamheid, discriminatie, islamofobie, en gender. Al doende leren ze hoe ze deze kwesties vanuit een veelheid van perspectieven aan kunnen vliegen en hoe ze hierover met elkaar en binnen hun eigen context het gesprek kunnen voeren. 

Emoena biedt deelnemers een goede afwisseling van creatieve hoor- en werkcolleges die verzorgd worden door wetenschappers, ervaringsdeskundigen, religieuze leiders, topambtenaren en professionals uit de private sector. In deze constellatie leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar omgekeerd biedt het programma ook een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, gevangenisdirecteuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit verschillende tradities.

De nadruk ligt vooral op gesprek, ontmoeting en samenwerking. De opleidingsdagen vinden bovendien plaats op unieke locaties: in musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten. Tijdens de leergang worden deelnemers intensief begeleid door het kernteam en ondersteund in hun leerproces.

De primaire wetenschappelijke partner van Emoena Nederland is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Het programma heeft ook de steun van de Protestantse Theologische Universiteit, Tilburg School of Catholic Theology en Universiteit voor Humanistiek.

Modules

01
Kennismaking en verbindende dialoog
De Emoena leergang begint met tijd voor ontmoeting. De deelnemers leren elkaar en elkaars persoonlijke verhaal beter kennen en ontwikkelen tijdens dit proces de gespreksvaardigheden van Emoena. Samen worden thema’s zoals dialoog, geleefde religie, verantwoordelijkheid en interlevensbeschouwelijk leiderschap verkend. In een logboek wordt vooraf en achteraf op de bijeenkomsten gereflecteerd. Ook wordt in module 1 een start met het collectieve interlevensbeschouwelijk project gemaakt.
01
02
Het cultureel archief
In deze tweede module wordt kritisch aan de slag gegaan met normatieve vooronderstellingen en begrippen die een belangrijke rol spelen in gesprekken over levensbeschouwelijke diversiteit en hoe daarmee om te gaan in de Nederlandse context: tolerantie vs. intolerantie; religie vs. seculariteit; private vs. publieke ruimte; het idee over “goede” vs. ”slechte" religie. Onderzocht worden een aantal normatieve vooronderstellingen die in Nederland circuleren en waar deze opvattingen vandaan komen. Er wordt stilgestaan bij de invloed van dit narratief op ons denken en handelen en of het ons helpt dan wel belemmert om bruggen te bouwen tussen mensen, tradities en gemeenschappen.
02
03
Interlevensbeschouwelijke geletterdheid
In de derde module vergroten de deelnemers samen hun kennis over elkaars levensbeschouwelijke tradities. Ze ontmoeten religieuze en spirituele leiders, bezoeken heilige huizen en leren van elkaars verhalen. De nadruk ligt op geleefde traditie en op interpersoonlijke uitwisseling. Zo komen ze de rijkdom van tradities op het spoor.
03
04
Werken aan een duurzame en diverse samenleving
In deze module worden verschillende maatschappelijke uitdagingen aangevlogen zoals het migratiedebat, de klimaatcrisis, het probleem van discriminatie en racisme en gender gerelateerde conflicten. Al deze vraagstukken hebben een levensbeschouwelijke dimensie en vragen om verbindend leiderschap. Samen wordt gezocht naar een weg voorbij de polarisatie naar gemeenschappelijke waarden en normen.
04
05
Wij - Emoena
Tijdens de laatste module worden de vruchten van de leergang geplukt. Er wordt teruggeblikt op waar de deelnemers vandaan komen en wat er geleerd is. De gezamenlijke projecten worden gepresenteerd aan het ‘College van Grondleggers’ en tenslotte leren de deelnemers hun eigen publieke verhaal te vertellen waarmee ze ook anderen kunnen inspireren om bruggen te bouwen.
05
“Waar vind je een programma waar je zulke uiteenlopende, wijze, doorgewinterde mensen je klasgenoten mag noemen?”

Sophie Mantel

Lees meer

Adviesbureau

Emoena begeleidt organisaties (bedrijven, overheden, gemeenschappen) en individuen bij het omgaan met interlevensbeschouwelijke diversiteit. Emoena geeft lezingen, formuleert advies, workshops, trainingen en geeft feedback op beleidsplannen en -procedures. 

Kenmerkend is dat dit altijd maatwerk is. Elke organisatie is uniek, elke persoon is uniek. 

Emoena biedt:

  1. Lezingen over onder meer interlevensbeschouwelijk leiderschap, pedagogiek, rituelen in een context van diversiteit, antisemitisme en islamofobie.
  2. Coaching op vlak van persoonlijke leiderschapsontwikkeling 
  3. Workshops over dialoogvaardigheden (empathisch luisteren, stellen van verdiepende vragen, verbindend communiceren);  interpretatie van heilige teksten (Scriptural Reasoning)
  4. Trainingen rondom macht, privilege en levensbeschouwelijke diversiteit op basis van casuïstiek 
  5. Intensieve programma’s voor scholen die de omslag willen maken naar meer dialoog

Masterclass

Naast het leiderschapsprogramma biedt Emoena masterclasses aan voor mensen die geïnteresseerd zijn in vraagstukken die te maken hebben met levensbeschouwelijke diversiteit. Ervaringsdeskundigen, hoogleraren, coaches en kunstenaars vertellen over uiteenlopende onderwerpen. Alle masterclasses hebben een interactief gedeelte dat gericht is op het delen van kennis en ervaringen. Een eerdere masterclass werd bijvoorbeeld gegeven door religiewetenschapper en Islamologe Anne Dijk, die vertelde over de verdragen van Mohammed en de christenen. Ook gaven Cambridge scholars Julia Snyder en Daniel Weiss een reeks masterclasses, waarin ze met deelnemers uit verschillende tradities onderzochten hoe gewelddadige heilige teksten uit Tenach, Bijbel en Koran geïnterpreteerd kunnen worden.

De masterclasses worden in het Nederlands aangeboden, maar zijn soms ook in het Engels. Meestal gaan ze door op Zoom. Houd onze social media in de gaten voor de nieuwste events!

“Emoena brengt mensen bij elkaar die anders nooit samen waren gekomen”.

Rachelle van Andel

Lees meer

Kennisbank

Genuanceerde kennis over wat eigen is aan levensbeschouwelijke tradities ontbreekt vaak in Nederland. Dat leidt tot ongemak, handelingsverlegenheid en soms zelfs tot vergetelheden of verkeerde beslissingen (zoals een interlevensbeschouwelijk event op Sabbat). In de Emoena kennisbank kan iedereen die een interlevensbeschouwelijk programma of event wil organiseren of bijwonen praktische informatie vinden (zoals bijvoorbeeld over feestdagen, voedselvoorschriften). De informatie is niet uitputtend. De kennisbank geeft vooral aan waar je op moet letten bij het organiseren van interlevensbeschouwelijke ontmoetingen zodat er een open, veilige, en verbindende context ontstaat waarbinnen deelnemers zich erkend weten in hun eigenheid.

In de kennisbank hebben wij het over zes religies of levensbeschouwelijke stromingen die een prominente plaats hebben in Nederland: bahá’í, boeddha dharma, christendom, hindoeïsme, islam en jodendom.

powered by

Contact

In de Media

Yunus Meijerink

Lees meer

Rachelle van Andel

Lees meer

Marianne Moyaert

Lees meer

Sophie Mantel

Lees meer

Najat Ahmadi

Lees meer

Inschrijven

Word Vriend/in

Emoena tracht events voor iedereen toegankelijk te maken en dit tegen een zo laag mogelijke prijs. Om dit te blijven doen is Emoena ten dele afhankelijk van sponsoring en giften. Zowel particulieren als organisaties kunnen Emoena Nederland financieel steunen. 

Je kunt je donaties storten op de bankrekening:

Fac. Religie en Theologie Amsterdam, Deutsche Bank, IBAN: NL07DEUT0487533224, SWIFT-code: DEUTNL2N, onder vermelding van ‘Vriend(in) Emoena 1020560 en je naam’

Als je een donatie geschonken hebt, laat het Emoena hieronder weten!