Wat

Emoena ziet het als haar taak om kennis en begrip over verschillende levensbeschouwingen te vergroten, dialoogvaardigheden te versterken, kritisch denken aan te scherpen en leiderschap te ondersteunen. Daartoe biedt Emoena een leiderschapsprogramma aan, organiseert masterclasses, adviseert organisaties en ontwikkelt een kennisbank over verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Emoena – leiderschap in een context van levensbeschouwelijke diversiteit – is een unieke 18-daagse leergang voor professionals die hun leiderschapsvaardigheden willen versterken. 

In 2019 startte in Nederland het interlevensbeschouwelijk leiderschapsprogramma Emoena. Dit programma heeft als doel professionals van verschillende tradities en werkzaam in uiteenlopende contexten toe te rusten met de kennis en vaardigheden om op te treden als bruggenbouwers. Gedurende een heel jaar gaan deelnemers met elkaar aan de slag en onderzoeken ze verscheidene maatschappelijke kwesties zoals onder andere duurzaamheid, discriminatie, islamofobie, en gender. Al doende leren ze hoe ze deze kwesties vanuit een veelheid van perspectieven aan kunnen vliegen en hoe ze hierover met elkaar en binnen hun eigen context het gesprek kunnen voeren. 

Emoena biedt deelnemers een goede afwisseling van creatieve hoor- en werkcolleges die verzorgd worden door wetenschappers, ervaringsdeskundigen, religieuze leiders, topambtenaren en professionals uit de private sector. In deze constellatie leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar omgekeerd biedt het programma ook een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, gevangenisdirecteuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit verschillende tradities.

De nadruk ligt vooral op gesprek, ontmoeting en samenwerking. De opleidingsdagen vinden bovendien plaats op unieke locaties: in musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten. Tijdens de leergang worden deelnemers intensief begeleid door het kernteam en ondersteund in hun leerproces.

De primaire wetenschappelijke partner van Emoena Nederland is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Het programma heeft ook de steun van de Protestantse Theologische Universiteit, Tilburg School of Catholic Theology en Universiteit voor Humanistiek.

Modules

Emoena begeleidt organisaties (bedrijven, overheden, gemeenschappen) en individuen bij het omgaan met interlevensbeschouwelijke diversiteit. Emoena geeft lezingen, formuleert advies, workshops, trainingen en geeft feedback op beleidsplannen en -procedures. 

Kenmerkend is dat dit altijd maatwerk is. Elke organisatie is uniek, elke persoon is uniek. 

Emoena biedt:

  1. Lezingen over onder meer interlevensbeschouwelijk leiderschap, pedagogiek, rituelen in een context van diversiteit, antisemitisme en islamofobie.
  2. Coaching op vlak van persoonlijke leiderschapsontwikkeling 
  3. Workshops over dialoogvaardigheden (empathisch luisteren, stellen van verdiepende vragen, verbindend communiceren);  interpretatie van heilige teksten (Scriptural Reasoning)
  4. Trainingen rondom macht, privilege en levensbeschouwelijke diversiteit op basis van casuïstiek 
  5. Intensieve programma’s voor scholen die de omslag willen maken naar meer dialoog

Naast het leiderschapsprogramma biedt Emoena masterclasses aan voor mensen die geïnteresseerd zijn in vraagstukken die te maken hebben met levensbeschouwelijke diversiteit. Ervaringsdeskundigen, hoogleraren, coaches en kunstenaars vertellen over uiteenlopende onderwerpen. Alle masterclasses hebben een interactief gedeelte dat gericht is op het delen van kennis en ervaringen. Een eerdere masterclass werd bijvoorbeeld gegeven door religiewetenschapper en Islamologe Anne Dijk, die vertelde over de verdragen van Mohammed en de christenen. Ook gaven Cambridge scholars Julia Snyder en Daniel Weiss een reeks masterclasses, waarin ze met deelnemers uit verschillende tradities onderzochten hoe gewelddadige heilige teksten uit Tenach, Bijbel en Koran geïnterpreteerd kunnen worden.

De masterclasses worden in het Nederlands aangeboden, maar zijn soms ook in het Engels. Meestal gaan ze door op Zoom. Houd onze social media in de gaten voor de nieuwste events!

Genuanceerde kennis over wat eigen is aan levensbeschouwelijke tradities ontbreekt vaak in Nederland. Dat leidt tot ongemak, handelingsverlegenheid en soms zelfs tot vergetelheden of verkeerde beslissingen (zoals een interlevensbeschouwelijk event op Sabbat). In de Emoena kennisbank kan iedereen die een interlevensbeschouwelijk programma of event wil organiseren of bijwonen praktische informatie vinden (zoals bijvoorbeeld over feestdagen, voedselvoorschriften). De informatie is niet uitputtend. De kennisbank geeft vooral aan waar je op moet letten bij het organiseren van interlevensbeschouwelijke ontmoetingen zodat er een open, veilige, en verbindende context ontstaat waarbinnen deelnemers zich erkend weten in hun eigenheid.

In de kennisbank hebben wij het over zes religies of levensbeschouwelijke stromingen die een prominente plaats hebben in Nederland: bahá’í, boeddha dharma, christendom, hindoeïsme, islam en jodendom.

powered by