Wie

Vertegenwoordigers van bahá’í-geloof, boeddha dharma, christendom, hindoeïsme, humanisme,  islam, jodendom, en boeddhisme, hebben de handen ineengeslagen en samen een uniek initiatief opgezet: Emoena. Dit woord betekent in verschillende talen vertrouwen, oprechtheid en betrouwbaarheid. Vanuit deze grondwaarden wil Emoena werken aan constructieve relaties tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities en gemeenschappen en bijdragen aan vrede en inspiratie in de samenleving. 

Emoena ziet het als haar taak om kennis en begrip over verschillende levensbeschouwingen te vergroten, dialoogvaardigheden te versterken, kritisch denken aan te scherpen en leiderschap te ondersteunen. Daartoe biedt Emoena een leiderschapsprogramma aan, zet ze masterclasses op, adviseert organisaties en ontwikkelt een kennisbank over verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Video afspelen

1

2

Een veilige plek van ontmoeting tussen verschillende geloofsgemeenschappen en de wereld om hen heen faciliteren

3

Adviseren bij het benaderen van diversiteit in religie, levensovertuiging en levensbeschouwing

4

Leiders activeren tot zorgvuldig pragmatische bruggenbouwers

vergroten

faciliteren

adviseren

activeren

Deelnemers aan het leiderschapsprogramma kunnen na de leergang lid worden van de Emoena alumni-gemeenschap. De groep alumni groeit elk jaar. Leden van de alumni-gemeenschap zijn onderdeel van een interlevensbeschouwelijk netwerk, dat zij voor vragen in hun professionele context kunnen raadplegen. Zij maken ook direct deel uit van het Europese netwerk van alumni uit Frankrijk en België.

Deelname aan de alumnigemeenschap kost 75,- euro per jaar. Jaarlijks worden drie masterclasses georganiseerd en één Europees alumni-evenement (bv. in Brussel, Parijs, of Amsterdam). Ieder jaar in augustus vindt een feestelijke terugkomdag plaats waar Nederlandse alumni elkaar ontmoeten en opnieuw in contact komen met leden van het College van Grondleggers, de adviesraad en het kernteam. Daarnaast kunnen alumni voor een gereduceerd tarief deelnemen aan andere Emoena activiteiten.

Emoena Nederland is deel van een Europees netwerk. Ook in Frankrijk en België wordt het leiderschapsprogramma aangeboden. In Luxemburg en Italië worden plannen gemaakt om ermee te starten. Wie lid wordt van het Emoena alumninetwerk wordt ook lid van dit Europees netwerk dat één keer per jaar een gezamenlijke activiteit organiseert. De voertaal van dit Europees netwerk is Engels.

Emoena wordt gesteund door de Faculteit Religie & Theologie, van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Faculteit is het academische kenniscentrum over religie en het grootste experimenteel theologisch laboratorium van Europa.

College van Grondleggers

Emoena wordt gedragen door een College van Grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Nederland. Zij waken erover dat de eigen stem van deze tradities voldoende aan bod komt, geven tussentijdse evaluaties en doen suggesties om het programma te verbeteren. Ook suggereren ze sprekers en helpen ze bij het vinden van mooie locaties. Het college speelt ook een belangrijke rol bij het vinden van fondsen, het bekendmaken van het programma en het werven van deelnemers.

Usha Doekhie, Moustapha EL Baroudi, Marga Martens, Marianne Moyaert, Michael Ritman. Herman W. Woorts, Menno ten Brink, René de Reuver, Leo Mock, Saïd Bouharrou

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit experts op het vlak van leiderschap, religie en levensbeschouwing. Het gaat zowel over ervaringsdeskundigen uit het maatschappelijk veld als academici van Tilburg University, de Universiteit voor Humanistiek, de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze Adviesraad geeft input aan het kernteam bij de ontwikkeling van het Emoena leiderschapsprogramma.

Nora Asrami, Marzouk Aulad Abdellah, Henk Blezer, Jamal Ahajjaj, Wim Janse, Dorottya Nagy, Berry van Oers, Martijn Rep, Martien Schreurs, Marcel Poorthuis, Lalbahadoersing, Abdelilah Ljamai, Rachel Reedijk

powered by