Wie

Emoena is

een plek waar je jezelf mag zijn een proces waarin je jezelf beter leert kennen een ontmoeting met het onbekende een uitdaging die je op de proef stelt een wandeling die nooit af is

Vertegenwoordigers van bahá’í-geloof, boeddha dharma, christendom, hindoeïsme, humanisme,  islam, jodendom, en boeddhisme, hebben de handen ineengeslagen en samen een uniek initiatief opgezet: Emoena. Dit woord betekent in verschillende talen vertrouwen, oprechtheid en betrouwbaarheid. Vanuit deze grondwaarden wil Emoena werken aan constructieve relaties tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities en gemeenschappen en bijdragen aan vrede en inspiratie in de samenleving. 

Emoena ziet het als haar taak om kennis en begrip over verschillende levensbeschouwingen te vergroten, dialoogvaardigheden te versterken, kritisch denken aan te scherpen en leiderschap te ondersteunen. Daartoe biedt Emoena een leiderschapsprogramma aan, zet ze masterclasses op, adviseert organisaties en ontwikkelt een kennisbank over verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Introductie
Doelen
Kernteam
Alumni
Emouna Europe
Betrokkenen

Introductie

Video afspelen

Doelen

1

Interlevensbeschouwelijke geletterdheid vergroten

2

Een veilige plek van ontmoeting tussen verschillende geloofsgemeenschappen en de wereld om hen heen faciliteren

3

Adviseren bij het benaderen van diversiteit in religie, levensovertuiging en levensbeschouwing

4

Leiders activeren tot zorgvuldig pragmatische bruggenbouwers

vergroten

faciliteren

adviseren

activeren

Kernteam

Het kernteam is divers qua levensbeschouwelijke, academische en professionele achtergronden. Het betreft steevast mensen met een hart voor diversiteit, dialoog en leiderschap. Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse werken van Emoena: de ontwikkeling van het curriculum van het leiderschapsprogramma, de persoonlijke begeleiding van de deelnemers, de alumniwerking, het organiseren van masterclasses, en het bieden van advies op maat. Ook de logistiek, website en communicatie vallen onder de verantwoordelijkheid van het team. Het team bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers. Elk jaar sluiten ook stagiairs aan om levens- en werkervaring op te doen.

Christina

TE Nuyl

GERTIE

Blaauwendraad

Marianne

Moyaert

Bert

Kersten

Britt

Bakker

Alumni

Deelnemers aan het leiderschapsprogramma kunnen na de leergang lid worden van de Emoena alumni-gemeenschap. De groep alumni groeit elk jaar. Leden van de alumni-gemeenschap zijn onderdeel van een interlevensbeschouwelijk netwerk, dat zij voor vragen in hun professionele context kunnen raadplegen. Zij maken ook direct deel uit van het Europese netwerk van alumni uit Frankrijk en België.

Deelname aan de alumnigemeenschap kost 75,- euro per jaar. Jaarlijks worden drie masterclasses georganiseerd en één Europees alumni-evenement (bv. in Brussel, Parijs, of Amsterdam). Ieder jaar in augustus vindt een feestelijke terugkomdag plaats waar Nederlandse alumni elkaar ontmoeten en opnieuw in contact komen met leden van het College van Grondleggers, de adviesraad en het kernteam. Daarnaast kunnen alumni voor een gereduceerd tarief deelnemen aan andere Emoena activiteiten.

“De kracht van Emoena is onder andere dat de deelnemers een klein jaar met elkaar optrekken. Ik ontdek dat er tijd nodig is de ander en zijn levensbeschouwelijke opvattingen af te tasten en te leren kennen. Dit is voor mij ook een les: het opzetten van een dialoog is een kwestie van de lange adem.”

Yunus Meijerink

Lees meer

Emouna Europe

Emoena Nederland is deel van een Europees netwerk. Ook in Frankrijk en België wordt het leiderschapsprogramma aangeboden. In Luxemburg en Italië worden plannen gemaakt om ermee te starten. Wie lid wordt van het Emoena alumninetwerk wordt ook lid van dit Europees netwerk dat één keer per jaar een gezamenlijke activiteit organiseert. De voertaal van dit Europees netwerk is Engels.

Betrokkenen

Emoena wordt gesteund door de Faculteit Religie & Theologie, van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Faculteit is het academische kenniscentrum over religie en het grootste experimenteel theologisch laboratorium van Europa.

College van Grondleggers

Emoena wordt gedragen door een College van Grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Nederland. Zij waken erover dat de eigen stem van deze tradities voldoende aan bod komt, geven tussentijdse evaluaties en doen suggesties om het programma te verbeteren. Ook suggereren ze sprekers en helpen ze bij het vinden van mooie locaties. Het college speelt ook een belangrijke rol bij het vinden van fondsen, het bekendmaken van het programma en het werven van deelnemers.

Usha Doekhie, Moustapha EL Baroudi, Marga Martens, Marianne Moyaert, Michael Ritman. Herman W. Woorts, Menno ten Brink, René de Reuver, Leo Mock, Saïd Bouharrou

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit experts op het vlak van leiderschap, religie en levensbeschouwing. Het gaat zowel over ervaringsdeskundigen uit het maatschappelijk veld als academici van Tilburg University, de Universiteit voor Humanistiek, de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze Adviesraad geeft input aan het kernteam bij de ontwikkeling van het Emoena leiderschapsprogramma.

Nora Asrami, Marzouk Aulad Abdellah, Henk Blezer, Jamal Ahajjaj, Wim Janse, Dorottya Nagy, Berry van Oers, Martijn Rep, Martien Schreurs, Marcel Poorthuis, Lalbahadoersing, Abdelilah Ljamai, Rachel Reedijk

powered by

Contact

In de Media

Yunus Meijerink

Lees meer

Rachelle van Andel

Lees meer

Marianne Moyaert

Lees meer

Sophie Mantel

Lees meer

Najat Ahmadi

Lees meer

Word Vriend/in

Emoena tracht events voor iedereen toegankelijk te maken en dit tegen een zo laag mogelijke prijs. Om dit te blijven doen is Emoena ten dele afhankelijk van sponsoring en giften. Zowel particulieren als organisaties kunnen Emoena Nederland financieel steunen. 

Je kunt je donaties storten op de bankrekening:

Fac. Religie en Theologie Amsterdam, Deutsche Bank, IBAN: NL07DEUT0487533224, SWIFT-code: DEUTNL2N, onder vermelding van ‘Vriend(in) Emoena 1020560 en je naam’

Als je een donatie geschonken hebt, laat het Emoena hieronder weten!

Christina Te Nuyl

Christina te Nuyl heeft de bachelor Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en studeerde daarna af aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een master Building Interreligious Relations. Tijdens haar studies heeft zij de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen die zich identificeren als religieus en mensen die zich identificeren als seculier, en wat voor rol muziek en mode kunnen spelen in dit contact. Ze heeft een achtergrond als singer-songwriter en gelooft in de kracht van kunst.

Gertie Blaauwendraad

Gertie Blaauwendraad is pedagoog, organisatieantropoloog en religiewetenschapper. Zij werkt als geestelijk verzorger in de GGZ en als docent bij de master Spiritual Care van de Faculteit Religie en Theologie. Daarnaast is zij onderwijs- en organisatieadviseur op de thema’s governance, burgerschap, teamontwikkeling en cultuuronderzoek. Haar drive is om bij te dragen aan een gezonde ecologie, een rechtvaardige samenleving en aan een zinvol bestaan.

Marianne Moyaert

Marianne Moyaert is de opleidingsdirecteur van Emoena – Nederland. Daarnaast is zij hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van de interreligieuze dialoog aan de faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij de masteropleiding Interreligious Studies coördineert. Ze is gespecialiseerd in Joods-Christelijke relaties en heeft een bijzondere interesse voor de materiële, rituele en ruimtelijke dimensie van interlevensbeschouwelijke ontmoetingen. Interlevensbeschouwelijk onderwijs is haar passie.

Bert Kersten

Bert Kersten (67 jaar, gehuwd, drie kinderen, 7 kleinkinderen) is bahá’í en een ervaren en bevlogen docent en curriculum bouwer. Hij heeft (nog steeds) zijn adviespraktijk waarin hij mensen en organisaties helpt om vooruit te komen. Zijn drive is de overtuiging dat de wereld maar één land is en de mensheid de burgers ervan. Hij was jarenlang hoogleraar aan de VU, aan Nyenrode en aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme te Antwerpen.

Britt Bakker

Britt Bakker studeerde af met een BA in Sociologie, waarbij ze een half jaar in Rabat, Marokko studeerde bij het NIMAR. Daarna studeerde ze af met een LLM in International Crimes and Criminology, en een MA in Peace, Trauma and Religion aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment werkt ze aan haar Professional Doctorate Degree in Interfaith Studies aan the University of Wales Trinity Saint David. Daarnaast is ze werkzaam bij het Servant-Leadership Center for Research and Education.